Ondertussen zijn de sleuven geslepen waar de water en elektriciteitsleidingen in komen. Ook de betonboringen voor de verlichting en de ventilatie zijn gebeurd.

De dakgoten zijn eveneens geplaatst.