Bij metselen in dunbed brengt de metselaar de dunmortel aan met een kleiner truweel dan het truweel waarmee hij traditioneel metselwerk uitvoert. De voegen zijn ongeveer 5mm breed. Opvoegen achteraf is niet nodig. Alle gevelstenen kun je in een dunbed metselen, als je maar de juiste mortel gebruikt. De mortel moet aangepast zijn aan de wateropname van de gebruikte baksteen. Er zijn aangepaste dunmortels, speciaal ontwikkeld voor het dunmetselen. Dunmortels zijn beschikbaar in meerdere kleuren, eventueel aan te passen aan de kleur van de baksteen. In vergelijking met traditioneel metselen heb je maar de helft zoveel mortelspecie bij dunmetselen nodig. Bij dunbedmetselen krijg je het uitzicht van een massieve muur waarbij de voegen naar de achtergrond verdwijnen.
Dunmortel is een metselspecie voor dunne voegen. Dunmortel is een soort kruising tussen metselmortel en lijmmortel en wordt aangebracht met een troffel, niet met een “machine” zoals bij lijmmortel. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens naar een dunne voeg terwijl toch “gewoon” gemetseld wordt. Verder heeft dunmortel dezelfde prestaties als normale metselmortel. De gevel heeft met dunmortel eenzelfde uiterlijk als met lijmmortel.
Dunmortel bestaat uit portlandcement, harde dichte toeslagmaterialen, kalksteenmeel, pigment en een combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.

Dunbed

Bronnen:

http://www.joostdevree.nl/shtmls/dunmortel.shtml

http://www.habitos.be/nl/bouwen/dunmetselen-of-dunbed-metselen-8774/