Zelzate brug week gesloten door werken

Van zaterdag 25/08/18 om 6:00 uur tot en met vrijdag 31/08/18 om 18:00 uur zal de brug volledige periode afgesloten zijn voor alle autoverkeer. Er wordt een nieuwe slijtlaag ter hoogte van de rijbaan van de brug aangebracht.

Tijdens deze werken blijft de brug wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, behalve gedurende 2 nachten: op maandag 27/08/18 en dinsdag 28/08/18 telkens van 23:00 uur tot 4:00 uur voor de herstellingswerken aan de cilinders.

Voor de scheepvaart zal de brug iedere dag gestremd zijn van 6:00 tot 18:00, waarbij de brug niet open kan.

Foto's © FotoTim.be

Bron: http://www.maritiemetoegang.be/zelzatebrug

Aanpassing kruising R4/Tractaatweg

Na jarenlange smeekbedes krijgt het gemeentebestuur van Zelzate z’n zin. De levensgevaarlijke kruising vlakbij de Nederlandse grens, waar de Tractaatweg en de Kennedylaan (R4) op elkaar aansluiten, wordt gereconstrueerd. De onoverzichtelijke situatie op de kruising met een afslag naar het centrum van Zelzate leidde de afgelopen jaren tot tal van zware ongelukken met doden en gewonden.

Vooruitlopend op de miljoenen verslindende aanpassing van de Kennedylaan, de belangrijkste ontsluitingsroute van de Gentse Kanaalzone en een belangrijke schakel in het noord-zuidverkeer tussen Terneuzen en Gent, wordt begin volgend jaar de dodenkruising aangepakt. Vlaams minister Hilde Crevits van Openbare Werken heeft de kruising op haar prioriteitenlijstje van black spots op het Vlaamse wegennet gezet. Ze trekt ettelijke miljoenen uit voor aanpassingen. Het kruispunt tussen de Tractaatweg en de Kennedylaan gaat halverwege volgend jaar op de schop. De verkeerslichten, die nu nog voor veel verwarring zorgen, worden aangepast en de kruising wordt deels verlegd. Begin volgend jaar wordt het karwei, dat volgens verkeersdeskundigen een half jaar in beslag zal nemen, aanbesteed. Overigens zijn nog niet alle onderhandelingen met grondeigenaren rond de kruising afgerond. Ze verkeren wel al in een eindstadium.

Met de aanpak van de kruising wordt een voorschotje genomen op de nieuwe aansluiting van de Kennedylaan op de Tractaatweg. De vier Kanaalzonegemeenten Gent, Terneuzen, Evergem en Zelzate drongen begin dit jaar in een brandbrief bij Crevits aan op een snelle aanpak van de problematiek rond Zelzate. Eén van de belangrijkste verkeersknooppunten in het noordelijk deel van de provincie Oost-Vlaanderen. Zelzate is de spil van zowel het noord-zuidverkeer (Westerscheldetunnel, haven) als het oost-westverkeer (Expressweg Antwerpen-kust). Als over enkele jaren de tunnel bij Sluiskil gereed is, wordt de kans op een verkeersinfarct bij de grens alleen maar groter. Crevits heeft overigens nog steeds niet gereageerd op de oproep van de gemeenten om de plannen voor de aanpassing van de Kennedylaan af te stemmen op de verdubbeling van de Tractaatweg.

Bron: pzc.nl