Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 22

Aan beide fietstunnels er verder gewerkt aan de zijwanden. Voor de eerste fietstunnel moet enkel nog de bovenkant worden afgewerkt. Voor de 2de fietstunnel staan beide zijwanden reeds voor 1/3 recht. Voor de op-en afrit van de r4 is de ondergrond klaar, vermoedelijk wordt er binnenkort reeds gebetonneerd, de machine… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 20

Voor het kruispunt heeft men reeds een eerste laag asfalt aangebracht. Men is nu bezig met de rioleringen aan te leggen. Op de plaats van de rotonde is de bodem verder opgehoogd. Voorbij het kruispunt is de onderlaag in steengruis aangebracht. Aan beide fietstunnels zijn betonwerken uitgevoerd. Bij de eerste… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 19

Voor het kruispunt heeft men reeds de onderlaag aangebracht tot net voor de fietstunnel. Op de plaats van de rotonde heeft men met zand alles opgehoogd. Ook voorbij het kruispunt is de bestaande verharding bijna volledig uitgebroken, en is het nieuwe tracé reeds goed zichtbaar. Aan beide fietstunnels wordt snel… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 18

Men heeft voor het kruispunt de bestaande asfalt en betonverharding reeds volledig uitgebroken en vervangen door een grondlaag van steengruis. Net voor de fietstunnel is de de weg reeds opgehoogd ook. Voor de 2de fietstunnel is reeds de fundering klaar. Voor de 1ste is men reeds begonnen aan de zijwanden.… Continue reading

Werken kruispunt Cosmos (R4-N449) in Zelzate: fase 2

Na 4 maand werken is de eerste fase van de werken afgerond. Komende week start de tweede fase. Tijdens deze fase wordt het verkeer langs het het reeds aangelegde gedeelte omgeleid. Deze fase duurt tot februari 2014. Voor het doorgaand verkeer van Zelzate naar Gent, en omgekeerd veranderd er niets.… Continue reading