Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 29

In beide fietstunnels zijn de ondersteuningen verwijderd. De 2de fietstunnel is verder verstevigd met beton aan de zijkanten. Boven de 1ste fietstunnel is er een asfaltlaag gegoten, ook de doorsteek van de E34 en de R4 richting Gent heeft een eerste asfaltlaag gekregen. Ter hoogte van de aansluiting met industriepark… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 28

Boven de eerste fietstunnel is een volgende laag geplaatst met asfalt. Er is nu geen niveauverschil meer, zodat nu snel de toplaag kan worden aangelegd. De 2de fietstunnel is ook volledig klaar. Ook de verstevigingen aan de buitenkant zijn reeds aangelegd. De rijbaan is tot aan het kruispunt met Arcelor… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 25

Zowel de op- en afrit van de R4 zijn grotendeels al van de definitieve betonlaag voorzien. Enkel de pechstrook ontbreekt nog. Op de rotonde zijn de rioleringen reeds klaar. Ook daar kan binnenkort de toplaag gegoten worden. De eerste fietstunnel is volledig klaar. Van de 2de staan alle zijkant al… Continue reading

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 22

Aan beide fietstunnels er verder gewerkt aan de zijwanden. Voor de eerste fietstunnel moet enkel nog de bovenkant worden afgewerkt. Voor de 2de fietstunnel staan beide zijwanden reeds voor 1/3 recht. Voor de op-en afrit van de r4 is de ondergrond klaar, vermoedelijk wordt er binnenkort reeds gebetonneerd, de machine… Continue reading