Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 29

In beide fietstunnels zijn de ondersteuningen verwijderd. De 2de fietstunnel is verder verstevigd met beton aan de zijkanten. Boven de 1ste fietstunnel is er een asfaltlaag gegoten, ook de doorsteek van de E34 en de R4 richting Gent heeft een eerste asfaltlaag gekregen. Ter hoogte van de aansluiting met industriepark Rosteyne is er een tijdelijke grindweg aangelegd, zo kan het kruispunt zelf aangelegd worden. In een volgende fase is het industriepark dan enkel bereikbaar via de R4, en niet meer via de E34.

 

De 2de fase van de werken zal zo’n 2 maand vroeger klaar zijn dan verwacht. Dat betekend dat nog voor het nieuwe jaar de nieuwe rotonde in gebruik zal worden genomen. In de 3de fase wordt de op- en afrit met de E34 vernieuwd tussen de E34 en industriepark Rosteyne. Ook de aansluiting met Arcelor Mittal wordt dan nog verder vernieuwd.

Foto's © FotoTim.be

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 28

Boven de eerste fietstunnel is een volgende laag geplaatst met asfalt. Er is nu geen niveauverschil meer, zodat nu snel de toplaag kan worden aangelegd. De 2de fietstunnel is ook volledig klaar. Ook de verstevigingen aan de buitenkant zijn reeds aangelegd. De rijbaan is tot aan het kruispunt met Arcelor Mittal vernieuwd. Enkel het laatste stuk wacht nog op een toplaag. De doorsteek van de E34 richting Gent wordt nu ook al zichtbaar.

Foto's © FotoTim.be

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 26

Men heeft op de oprit vanuit Zelzate de pechstrook in beton gegoten. Op de rotonde ligt de wapening klaar. De 2de fietstunnel is reeds voor de helft afgedekt door een laag beton. Voor de 1ste fietstunnel wordt alles in gereedheid gebracht voor het aanbrengen van de rijbaan erboven. Een deel van de op- en afrit richting E34 heeft ook reeds zijn definitieve laag gekregen.

Foto's © FotoTim.be

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 25

Zowel de op- en afrit van de R4 zijn grotendeels al van de definitieve betonlaag voorzien. Enkel de pechstrook ontbreekt nog. Op de rotonde zijn de rioleringen reeds klaar. Ook daar kan binnenkort de toplaag gegoten worden. De eerste fietstunnel is volledig klaar. Van de 2de staan alle zijkant al recht. De oprit van de E34 is reeds opgehoogd tot tegen de fietstunnel, en er is reeds een onderlaag van steengruis aangelegd.

Deze week werd bekend dat wanneer alles meezit met de weersomstandigheden, dat de rotonde reeds klaar zou zijn tegen begin december. Dat is enkele maanden sneller dan voorzien. Dat betekend dat de tijdelijke ontsluiting van industriepark Rosteyne te laat komt.

Foto's © FotoTim.be

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 23

Aan de eerste fietstunnel is alles klaargemaakt om de bovenkant te gieten in beton. Bij de 2de fietstunnel staan op 1 na alle 6 onderdelen van de zijwanden klaar. Op de rotonde zijn de riolering aangelegd. De op- en afrit richting E34 is tussen de rotonde en industriepark Rosteyne opgebroken en er ligt al een deel van de ondergrond klaar.

Foto's © FotoTim.be

Werken kruispunt R4-N449 Cosmos te Zelzate, week 22

Aan beide fietstunnels er verder gewerkt aan de zijwanden. Voor de eerste fietstunnel moet enkel nog de bovenkant worden afgewerkt. Voor de 2de fietstunnel staan beide zijwanden reeds voor 1/3 recht. Voor de op-en afrit van de r4 is de ondergrond klaar, vermoedelijk wordt er binnenkort reeds gebetonneerd, de machine staat in ieder geval al klaar.

Foto's © FotoTim.be